ภาษาจีนเบื้องต้น
ผู้สอน

พรรณภัทร น้อยพงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาจีนเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20722

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

สอบปลายภาค

ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา คะแนนClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.