ผู้สอน
เจริญ แซ่ว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

จีน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20726

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คำอธิบายชั้นเรียน
มาเรียน 10
คะแนนเก็บ 10
จิตอาสา 10
กลางภาค 35
ปลายภาค 35