1คธ ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ