1คธ ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ

บุญฤทธิ์ หนูปลอด

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ