ปวส. เทียบโอน วิชา คอมพิวเตอร์สารสรเทศในงารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

welcome to computer

@Bizcom สวัสดีครับ