วิชาตรีตรี ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ผู้สอน

นาย กฤตวัฒน์ คำปา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาตรีตรี ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20749

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.