เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้สอน

จิราพร สังข์เขี้ยว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20759

สถานศึกษา
โรงเรียนเขาพระทอง

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.