ผู้สอน
Paiboon Iemsupakkul
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

UROLOGY


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20775

สถานศึกษา

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์


คำอธิบายชั้นเรียน

Basic knownledge, Clinical pracetice, Surger