ผู้สอน
ศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทดสอบ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20787

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา


คำอธิบายชั้นเรียน

cpird2016