homeชีววิทยา ว30245
personperson_add
ชีววิทยา ว30245

ผู้สอน
person
นางสาว จินตนา บัวหลวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชีววิทยา ว30245

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2079

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเลือกของนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)