ผู้สอน
nop tha
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การท่องเที่ยวใน นครสวรรค์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20790

สถานศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการท่องเที่ยว แบบ ยั่งยืน ใน นครสวรรค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.