ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ผู้สอน

นาย รัตนพงษ์ แก้วลี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20793

สถานศึกษา
โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชาย คน หญิง คน รวม คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.