homeชีววิทยา ม.4
personperson_add
ชีววิทยา ม.4

ผู้สอน
person
นาง ลักขณา ทุมนาหาด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชีววิทยา ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2080

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)