ผู้สอน
ธีระชัย ปานุเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.2/1 วิชาหน้าที่พลเมือง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20805

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง)


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.