เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาค 1/2559
ผู้สอน

นาง อำพร สุคนธรัตนสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาค 1/2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20812

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

การสอนระบบออนไลน์ รายวิชาทเคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.