คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2/3
ผู้สอน

สมพร โมกษะรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20816

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.