4122206 โครงสร้างข้อมูล กลุ่มเรียน 01,02


ผู้สอน
วลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
4122206 โครงสร้างข้อมูล กลุ่มเรียน 01,02

Class ID
20822

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริง โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น การเรียงลำดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)