ผู้สอน
สมพร โมกษะรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20833

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ