เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องคอมพิวเตอร์ ม.2/2559 ภาคเรียนที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เดชประวีร์ แสนกล้า

โรงเรียนบ้านชุมแสง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน