home ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

ผู้สอน
ดร. สุมน คณานิตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2084

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสุขศึกษาออนไลน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)