เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

7340100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 7340100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรม

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คพธ.571 และ 572

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มือถือ 086-6868605

Email : [email protected], (สำรอง) [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/ajarn.nitipong.thonnam

ID Line : tonnam_saranrom

IG : tonnam_saranrom