ทักษะทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
ผู้สอน

กันย์สินี พันธ์วนิชดำรง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ทักษะทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20844

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

จกธส 3

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.