ทักษะทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

คำอธิบายชั้นเรียน

จกธส 3

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559