59-1 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
59-1 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20850

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

59-1 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข (Seminar in Public Health) 2(1-2-3)

ค้นคว้างานทางด้านสุขภาพ การนำเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข โดยใช้กระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.