ตรรกศาสตร์พื้นฐาน1/59
ผู้สอน

วรารัตน์ คำมณี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ตรรกศาสตร์พื้นฐาน1/59

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20859

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับกฏเกณฑ์การใช้เหตุผล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.