homeปนะถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ปนะถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
นางสาว รัศมี หงษ์ทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปนะถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2086

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนจำนวน 8 คน เป็นนักเรียนชาย 5 คน นักเรียนหญิง  3 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)