ปวช.2 mep ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

1. จดลงในมุด

2. ส่งงานด้วยนะครับ