ผู้สอน
วรารัตน์ คำมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ตรรกศาสตร์พื้นฐาน1/59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20861

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

เหมาะสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับกฏเกณฑ์การคิดและการใช้เหตุผล