ฺBCOM1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1/59)
ผู้สอน

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ฺBCOM1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1/59)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20913

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มองเห็นภาพรวมของการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรธุรกิจ และรู้จักเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะช่วยพัฒนาการทำงานในองค์กรธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และตระหนักถึงข้อดี ข้อเสียของการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.