homeม.3/1
personperson_add
ม.3/1

ผู้สอน
นาง อาภากรณ์ อาจปักษา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2092

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสายคณิต-วิทย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)