เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ACC2203 การบัญชีต้นทุน 1/59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาลักษณะความสำคัญของการผลิตระบบการผลิตความสำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจความหมายของต้นทุนต่าง ๆระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนวิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบแรงงานค่าใช้จ่ายการผลิตระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำระบบต้นทุนช่วงการผลิตระบบต้นทุนมาตรฐานการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ของเสียของสิ้นเปลืองงานที่บกพร่องเศษซากและต้นทุนฐานกิจกรรม