กราฟิก 6
ผู้สอน

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
กราฟิก 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20947

สถานศึกษา
โรงเรียนบำรุงศาสน์ (ปอเนาะคลองลึก)

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการส่งงานแฟลช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.