ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่ม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ศท 011006 การใช้ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20958

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบังคับ กลุ่มภาษา หมวดการศึกษาทั้วไป หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.