เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

7345001 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทางทะเล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 7345001 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทางทะเล

ผู้สอน อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มือถือ 086-6868605

Facebook : https://www.facebook.com/ajarn.nitipong.thonnam

LINE : tonnam_saranrom