ผู้สอน
ปิยะบุษ ปลอดอักษร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ N08


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20981

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC0601