ผู้สอน
ณัชวดี จันทร์ฟอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

swu351_B05_1_59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20996

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คำอธิบายชั้นเรียน

การตลาด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.