เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ กุลกนิษฐ์ ใจดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยย่อยของระบบเศรษฐกิจ  การบริโภค  การผลิต การตลาด