4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 07 1/2559

คำอธิบายชั้นเรียน

.