ผู้สอน
นาย ภาสธร ยาวโนภาส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21009

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559