ผู้สอน
ศน.เอกพงษ์ วรรณพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การนิเทศครบวงจร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21010

สถานศึกษา

โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรเป็นกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง สร้างทีมงานผู้นิเทศทีมีคุณภาพมุ่งสู่สถานศึกษา จำนวน 137 คน ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้ง 12 สาย เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล