โรคสัตว์น้ำ
ผู้สอน

ชนกันต์ จิตมนัส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โรคสัตว์น้ำ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21013

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดโรค เทคนิคการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ สามารถวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิจัยทางด้านโรคสัตว์น้ำต่อไปในอนาคตและหาแนวทางในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เรียนรู้ในการตรวจโรคปลาในพื้นที่จริงและห้องปฏิบัติการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.