ผู้สอน
นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21022

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิทยาศาตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2