7354311 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สอน

นิติพงษ์ ทนน้ำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
7354311 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21026

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

7354311 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

กต.571, 572

อ.นิติพงษ์ ทนน้ำ ผู้สอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.