นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ ๖

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับระบำศรีวิชัย