ผู้สอน
นุรฟิตตรี หะยีดารียอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

110712 จิตวิทยาสำหรับครู กลุ่ม 01


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21035

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู