เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

FMT_FOODPROCESSING 1/59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ละอองดาว ว่องเอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เป็นห้องเรียนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆ