ชั้นเรียนทดลอง

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนทดลองB เป็นการเรียนแบบอภิปรายกลุ่ม