เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PDT_PRODUCT PROCESSING 1/59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ละอองดาว ว่องเอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เป็นชั้นเรรียนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ