ผู้สอน
นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การวิจัยเบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21041

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3