วิชา 928-400 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2559
ผู้สอน

ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชา 928-400 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21054

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เวลาเรียน วันจันทร์ 8.30-11.30 น ห้อง UB 223

อาจารย์ผู้สอน ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.