ผู้สอน
ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

928-355   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 1-2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21057

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

928-355 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว