เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CET 3227 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี(Computer Organization and Assembly Language)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
 1. —โครงสร้างภายในของไมโครคอมพิวเตอร์
 2. —การเขียนโปรแกรมควบคุม ประกอบด้วย
  1. —โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ รีจิสเตอร์ เทคโนโลยีของบัส
  2. —โครงสร้างและประเภทของหน่วยความจำหลัก และ หน่วยความจำแคช
  3. —โครงสร้างและประเภทของฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี้ดิสก์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลทางแสง
  4. —โครงสร้างและประเภท ของอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบต่าง ๆ
  5. —โครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ
 3. —นอกจากนั้นวิชานี้ยังกล่าวถึง หลักการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
 4. —โหมดการอ้างแอดเดรส การถอดรหัสคำสั่ง กลุ่มคำสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูล กลุ่มคำสั่ง คณิตศาสตร์ กลุ่มคำสั่งลอจิก กลุ่มคำสั่งควบคุมโปรแกรม
 5. —การเขียนโปรแกรมแบบโมดูล และการเรียกใช้งานฟังก์ชัน